haalt talent boven water

C-team-G

Cartografisch Team Gesprek

zet je team op de kaart in de organisatie

Inmiddels hebben ervaringen in een aantal organisaties laten zien wat er gebeurt als je de individuele resultaten van het Cartografisch Gesprek gaat delen in het team dat je vormt. Door expliciet de vraag ‘wat kan ik van je leren?’ te stellen in het team, komen verborgen kwaliteiten aan het licht.

Daarmee komen ze in de etalage te liggen, vrij beschikbaar voor collega’s om er een beroep op te doen. Het Cartografisch Team Gesprek is daarmee een instrument dat mensen helpt zich opnieuw te verbinden met elkaar en de gemeenschappelijke opdracht.

Werkwijze en werking

Gemeenschappelijke opdracht
Nu ieder teamlid zijn métier (innerlijke professie, verborgen ambacht) kent, kan het team-métier ook ontdekt worden. Dat helpt vast te stellen waar de teamontwikkeling zich op dat moment bevindt. Vervolgstappen worden helder. Op basis van die constatering kan bijvoorbeeld een jaarplan worden gecomponeerd dat recht doet aan de behoefte van het team om zich verder te versterken, te verdiepen en te groeien in kwaliteit en reikwijdte.

Is dit het geschikte moment?
De ervaringen laten zien dat het Cartografisch Team Gesprek goede diensten bewijst in de uiteenlopende ontwikkelingsstadia die een samenwerkingsverband kan meemaken: bij de start van het team, bij stagnatie, bij het bepalen van een volgende ontwikkelingsstap.

Opbouw van het gesprek
Drie sessies per team vormen het Cartografisch Team Gesprek.
Sessie 1: de inzichten uit het individuele Cartografisch Gesprek met elkaar delen en het geven van feedback aan elkaar. 
Sessie 2 (een maand later): wat doen we met de cartografische inzichten in onze dagelijkse praktijk? Wat is het métier van ons team? Hoe luidt ons team development plan voor de komende periode?
Sessie 3 (aantal maanden later): wat heeft het team meegemaakt? Waar hebben de inzichten toe geleid, welke oogst is in ontvangst te nemen? Hoe wil het verder?

Kosten

De kosten voor de drie sessies van een Cartografisch Team Gesprek bedragen € 2.850,- exclusief btw.

Enkele reacties van deelnemers aan het Cartografisch Team Gesprek

Mij viel op dat wij allen op een rustige, krachtige en vanzelfsprekende manier contact konden maken met onze innerlijke professies. Ik zag verrassende combinaties van prille verlegenheid over het nieuw opgedane inzicht dat hand in hand ging met een sterk zelfvertrouwen over de eigen kwaliteit en de meerwaarde ervan. In die zin vind ik dit instrument een waardevolle verdieping van het werken met de kernkwaliteiten.

Karin, chef redactieteamOpvallend vond ik de veiligheid die er blijkbaar was in de groep om open te zijn over ieders inbreng en kwaliteiten. De individuele Cartografische Gesprekken hebben daar zeker een grote bijdrage aan geleverd. De timing van dit proces was prima! Komt op een goed moment in de groepsvorming en in het verkennen van de werkwijze en koers van deze kerngroep.

Robert, accountantWas het Cartografisch Gesprek al een oogopener voor wat mijn bijdrage kon zijn in mijn functie als leidinggevende met een niet zo doorsnee achtergrond, het Cartografisch Teamgesprek had nog meer verrassingen voor mij in petto. Mijn inbreng blijkt zo alom welkom, dat mijn collega’s om voorrang dringen! Zo graag willen ze mijn advies. Ik weet niet wat me overkomt.

Iris, leidinggevend ontwerper