haalt talent boven water

Het-Wil-Prijs klein

Het Wil Prijs

In de zomer van 2011 is de Het Wil Prijs in het leven geroepen. Deze al bij voorbaat prestigieuze prijs wil mensen en initiatieven eren die een speciaal oor gericht houden op de achterdeur, daar waar bijzondere idee├źn zich aandienen. En er gehoor aan geven.

De redactie van de Het Wil Prijs wil aldus mensen en initiatieven bemoedigen om door te gaan met het helpen ontstaan van nieuwe werelden. Opdat die nieuwe werkelijkheden anderen helpen hun eigen nieuwe wegen te vinden en daarmee de wereld te verrijken. Opdat die mensen...

De Het Wil Prijs wordt uitgereikt wanneer daar aanleiding toe is. Het ritme wordt mede bepaald door de kwaliteit en intensiteit van de nominaties. Wil je iets of iemand nomineren voor de Het Wil Prijs? Stuur je aanstekelijk gemotiveerde aanbeveling naar prijs@hetwil.nl

De eerste Het Wil Prijs
Reeds drie jaar was zij in het geheim door ons genomineerd. Het wachten was op het moment dat de Het Wil Prijs uitgevonden zou worden en... iemand ons de weg zou wijzen naar de bijzondere persoon die wij wilden vereren met de prijs. Tegen de tijd dat de zomer van 2011 een feit was, was aan beide voorwaarden voldaan.

Op een ogenschijnlijk onschuldige maandagavond togen onze speciale Het Wil Prijs Uitreiker en diens belangrijke wegwijzer naar een nog niet nader te noemen adres in Den Haag. Daar werd met enige feestelijke omstandigheid uit de doeken gedaan wat het doel was van dit bezoek. De ontvanger toonde zich totaal verrast en zeer verheugd.

In de loop van deze lente onthullen we wie de gelukkige ontvanger van de Het Wil Prijs is en... waar de prijs uit bestaat!

Het-Wil-Prijs groot