haalt talent boven water

Hoe-we-werken

Hoe we werken

de verschillende rollen en activiteiten van de Cartografisch Consulent

Alle bij Het Wil Konsult aangesloten Cartografisch Consulenten vervullen verschillende rollen ten dienste van onze opdrachtgevers, ongeacht of het organisaties, leiders, teams of individuele medewerkers zijn.

In het besef dat individuele mensen het verschil maken is ons startpunt in de meeste gevallen: de individuele medewerker, ongeacht de rol die hij/zij speelt in de organisatie.

Want de individuele medewerker is bovenal: mens. Een mens met onvergelijkbare kwaliteiten, een eigen signatuur en een uniek métier. Dat métier staat nooit op het visitekaartje; daar is het immers te specifiek-uniek voor. Daarbij komt dat het vaak onbekend is, juist aan de drager van dit bijzondere vermogen. Daarom kun je met recht spreken over iemands verborgen ambacht. Komt dit eenmaal aan het licht, dan kan er voor het eerst een expliciet beroep op worden gedaan.

Op deze individuele cartografische ervaring kunnen verschillende begeleidingsvormen volgen: individueel, in team- of zelfs organisatieverband.

Andersom geredeneerd, kan de cartografische werkwijze ook ingeweven zijn in organisatie-ontwikkelingsprogramma’s. In dat geval geeft het ontwikkelproces aan wanneer het natuurlijke moment daar is om aandacht te geven aan de individueel gegeven en gevoelde opdracht van de mensen die werken in het betreffende programma.

Hoe we werken