haalt talent boven water

Hoe wij samen werken

In korte tijd ontstond binnen het bureau een werkgemeenschap van vijf mensen rond het principe van creatie coaching: er wil iets in mensen. Dat wat wil is zo sterk en eigen, dat het 'slechts' een kleine hoeveelheid bewustzijn nodig heeft om zich te laten kennen in het leven en werk. Hieruit ontstond het ogenschijnlijk kleine boek Het Wil en een serie hieraan verbonden begeleidingsvormen.

Organisatie

hoe wij samenwerken

Netwerk
Het Wil Konsult is een netwerkorganisatie. Alle aangesloten consulenten zijn zelfstandig adviseurs en hebben naast hun werk bij Het Wil Konsult ook een eigen praktijk of een verbintenis met een ander bureau.

Het Wil Konsult is voor een aantal van de consulenten het logische vervolg op hun huidige of eertijdse verbinding met alliantiepartner Kern Konsult.
Het Wil Konsult werkt samen met onafhankelijke adviseurs en bureaus voor organisatie-ontwikkeling.  

Wij studeren op onze ervaringen
Op gezette tijden studeren wij op wat onze begeleidingsvormen en hun resultaten onze klanten en onszelf laten zien. Wij hebben hiertoe een eigen cartografische intervisiemethode ontwikkeld, die ons helpt de verdieping en inzichten uit onze ervaringen te halen, die zo nodig zijn om onze begeleiding verder te laten groeien.

Onze klanten studeren
Wij stellen onze klanten in staat om te studeren. Wij onderhouden daartoe nauwe banden met de UMPV, de ten onrechte nauwelijks bekende universiteit uit Marfrano di Pietro Ventosa, het aanvankelijk fictieve Italiaanse stadje op de rand van Umbrië en de Marken. 

Korte geschiedenis van Het Wil Konsult
In de periode 2007 - 2011 verbond Frans Sandbergen zich aan Kern Konsult, met als doel organisaties te helpen zich te vermenselijken. In korte tijd ontwikkelde zich binnen het bureau een werkgemeenschap van vijf mensen rond het principe van creatie coaching: er wil iets in mensen. Dat wat wil is zo sterk en eigen, dat het ‘slechts’ een kleine hoeveelheid bewustzijn nodig heeft om zich te laten kennen in het leven en het werk. Hieruit ontstond het ogenschijnlijk kleine boek Het Wil en een serie hieraan verbonden begeleidingsvormen. Deze activiteiten worden inmiddels voortgezet onder de vlag van Het Wil Konsult, in alliantie met Kern Konsult. De oorspronkelijke grondleggers zijn alle nog verbonden aan de huidige praktijk van Het Wil Konsult.

Organisatie-groot